Aranżacje

 

 

Adresy mailowe do zgłaszania zmian aranżacyjnych

 

Słoneczna Morena

e-mail: aranzacje.sm@robyg.com.pl

Lawendowe Wzgórza

e-mail: aranzacje.lw@robyg.com.pl

Stacja Nowy Gdańsk

e-mail: aranzacje.sng@robyg.com.pl

Mila Baltica

e-mail: aranzacje.mb@robyg.com.pl

 

Jak wprowadzać zmiany aranżacyjne?

 

WYTYCZNE DLA KLIENTA

robyg-wytyczne

WYTYCZNE DO WPROWADZANIA ZMIAN ARANŻACYJNYCH

MORENOVA etap R4,R5

WYTYCZNE OGÓLNE

 1. Wprowadzone zmiany aranżacyjne muszą być zgodne z przepisami prawa, standardem wykończenia mieszkania oraz zgłoszone i opłacone w terminie określonym w umowie.

 2. Zmiany aranżacyjne przedstawiane mogą być tylko na kartach aranżacyjnych wydawanych przez ROBYG, wydrukowanych w formacie A3 w skali.

 3. Wszelkie zmiany należy nanosić kolorem czerwonym.

 4. Zmiany należy wrysowywać w skali 1:50 (2 cm na linijce odpowiadają 1m w rzeczywistości).

 5. Zmianom nie podlegają drzwi wejściowe do mieszkań, elementy elewacji oraz okna i balkony.

 6. W przypadku dużej ilości zmian w mieszkaniu, aby zapewnić czytelność rysunku należy  na oddzielnej karcie zaznaczać zmiany każdej z branży, tj. budowlanej, elektrycznej oraz sanitarnej/wentylacji.

 7. Wprowadzone zmiany powinny zostać opisane wymiarem (poziomym i pionowym) nawiązującym się do elementu stałego, który nie jest objęty daną aranżacją (np. ściana działowa, konstrukcyjna, szacht). Nie wolno stosować ciągów wymiarowych zamkniętych. W przypadku braku opisu w postaci domierzenia danej zmiany, wymiary poziome będą odczytywane na podstawie skali rysunku natomiast wymiary pionowe będą zgodne ze standardem przyjętym przez ROBYG.

 8. Zastosowane oznaczenia zmian muszą być zgodne z symbolami zawartymi w legendzie karty.

 9. Wszystkie zmiany podlegają weryfikacji i akceptacji przez ROBYG pod względem możliwości ich wykonania.

 10. Po ostatecznym uzgodnieniu aranżacji z pracownikiem ROBYG karta ze zmianami aranżacyjnymi musi zostać czytelnie podpisana przez osobę widniejącą w umowie wraz z datą i dostarczona do biura budowy.

WYTYCZNE DO WPROWADZENIA ZMIAN ARANŻACYJNYCH BRANŻY BUDOWLANEJ

 1. Zmiany w branży budowlanej obejmują przesuwanie/dodawanie/usuwanie ścianek działowych oznaczonych na karcie do zmian aranżacyjnych zgodnie z legendą jako nadające się do demontażu. Obowiązuje zakaz ingerowania w elementy konstrukcyjne oraz szachy.

 2. Ścianki usuwane powinny być skreślane a ścianki przesuwane/dodawane powinny być narysowane w sposób czytelny.

WYTYCZNE DO WPROWADZENIA ZMIAN ARANŻACYJNYCH BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

 1. Zmiany w branży elektrycznej obejmują przesuwanie/dodwawanie/usuwanie punktów elektrycznych.

 2. Punkty elektryczne usuwane powinny być skreślane a punkty przesuwane/dodawane powinny być narysowane w sposób czytelny.

WYTYCZNE DO WPROWADZENIA ZMIAN ARANŻACYJNYCH BRANŻY SANITARNEJ / WENTYLACYJNEJ

 1. Zmiany w branży sanitarnej/wentylacyjnej obejmują zmianę lokalizacji i gabarytów grzejników, lokalizacji punktów czerpalnych i przyłączy kanalizacyjnych.

 2. Zmiany powinny być wymiarowane do osi aranżowanego elementu.

 3. W przypadku zmiany lokalizacji grzejnika należy pamiętać o zachowaniu miejsca na głowicę termostatyczną oraz o zachowaniu dostępu do zaworu odpowietrzającego.

customer service